Ľudia často zabudnú, čo ste im povedali, čo ste pre nich urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa pri vás cítili.

Referencie

Referencie

„Po návrate zo zahraničia, kde som pôsobila šestnásť rokov, sa mi podarilo nájsť spoločnosť, v ktorej môžem uplatniť moje znalosti a odovzdať skúsenosti tu, doma, na Slovensku. Myslela som si, že iba prehodím výhybku a budem plynule pokračovať. Veľmi rýchlo som zistila, že i keď na Slovensku napredujeme, kultúra spolupráce, dôležitosť firemných hodnôt a vnímanie ľudského potenciálu ešte nie sú vnímané ako rovnocenné predpoklady úspechu zároveň s tzv. biznisovými témami. Dostala som sa do situácie, keď som začala pochybovať, či zvládnem túto náročnú úlohu a budem schopná inšpirovať a motivovať nielen kolegov, ale aj mojich nadriadených. Koučingový rozhovor mi pomohol hľadať odpovede na otázky, ktoré by som si sama nikdy nepoložila. Dôležité pre mňa bolo, že mi kouč pomohol zmeniť perspektívu pohľadu na problém, a pochopiť, že začať treba tam, kde sa ľudia so svojimi postojmi nachádzajú. Najväčším prínosom bolo, že za posun smerom k riešeniu som bola sama zodpovedná a zostavila som si vlastný scenár, podľa ktorého teraz postupujem. A môžem potvrdiť, že to funguje.“

Zuzana Poláková, MSc., raditeľka odboru Ľudské vzťahy, Slovenská sporiteľňa, a.s.

„Katka je skúsená koučka, ktorá dokáže veľmi vnímavo reagovať na to, čo koučovaný o sebe hovorí. Dokáže svojimi citlivými ale precízne formulovanými otázkami "zatiahnuť na hlbinu" v rozhovore. Necháva klientovi priestor, aby vyjadril svoje emócie a postoje, pričom ho jemne a pokojne vedie rozhovorom. Pôsobí veľmi isto v pozícii kouča, čo v klientovi (koučovanom) navodzuje vedomie úplnej dôvery a prijatia. Pomáha mu pozrieť sa na jeho problém z inej perspektívy a vidieť veci v širších súvislostiach. Povzbudzuje ho, oceňuje to, čo sa mu podarilo urobiť. V jej koučovaní veľmi silno vnímam rešpekt a úctu, s akou pristupuje ku klientovi.“

Mgr. Lenka Muržicová, pedagóg

„Oceňujem individualizovaný a ľudský prístup ku klientovi, odbornú erudovanosť a absolútnu profesionalitu. Stretnutia mi pomohli tak v riešení konkrétnych otázok (tém stretnutí), ako aj celkovom prístupe k riešeniu problémov, analogickým aplikovaním prístupu lektora k hľadaniu riešení aj ich uskutočňovaniu. Odporúčam každému, kto má záujem pracovať na svojom osobnom a najmä profesionálnom raste, ako veľmi dobrý doplnok odborného vzdelávania, ktorý pomôže získať potrebný nadhľad alebo odpovede na otázky, ktoré človek vníma niekedy len podvedome.“

JUDr. Milan Hronec, vedúci oddelenia, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

„Nepoznáme sa veľmi dlhý čas, ale čo do intenzity mám s touto osobou už čo-to „nažité“. Mám na mysli spoluprácu, ale hlavne koučovacie rozhovory. Preto keď sa spomenie toto meno, vygeneruje mi moja skúsenosť veľmi silné obrazy: dynamická žena, priamočiara a skúsená, pri ktorej má klient na prvú pocit, že sa ujme „jeho záležitosti“ kompetentne a poctivo, urobí pre neho maximum a ešte o kúsok viac ako dúfal. Rozhovory s ňou prinášajú sviežosť a pocit, že človek môže byť sám sebou, pretože vytára atmosféru dôvery a istoty, že aj keď sa pustím do naozaj tmavých zákutí života, urobí všetko preto, aby to klient ustál a nezlomil sa zakopnutím o silné skutočnosti, ale sa zorientoval a našiel svoje riešenie a sebauvedomenie. Čo sa týka kompetencií, v jej osobnosti kouča som dosiaľ našla naozaj všetok „sortiment“ profesionality aj situačnej intuície, ústretovosti aj pevných línií sprevádzania. Dnešok potrebuje práve takýchto ľudí!“

Mgr. Eva Rušínová, sestra saleziánka (FMA)

„Na základe odporúčania som sa obrátila na koučku pani Baginovú v čase, kedy mi po dlhoročnom zamestnaní chýbala odvaha na zmenu, ktorá by ma posunula ďalej a pomohla mi nadobudnúť späť stratenú istotu. Už po prvom koučiovacom rozhovore som sa dokázala pozrieť na svoje problémy z iného uhla. Správne mierenými otázkami som sa sama dopracovala k odpovediam na množstvo otázok, ktoré mi vírili v hlave. Hneď nasledujúci deň som sa pustila do krokov, ktoré ma posilnili v mojom ďalšom pracovnom smerovaní. Som jej za túto podporu veľmi vďačná.“

Katarína Urbanová, Copywriter, Media coordinator

„Oceňujem profesionálny a ľudský prístup pri vedení koučingu. Ak chcete vyskúšať netradičnú a efektívnu formu pre riešenie problémov v manažmente ľudí určite odporúčam. Riešenie konkrétnych praktických prípadov z praxe a spoločné hľadanie ich riešení.“

Ing. Zuzana Sarvašová, vedúca odboru, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

„Už takmer 3 roky máme krízu v manželstve, z ktorej sa nám zatiaľ nepodarilo dostať a cítila som sa veľmi bezradná a celkovo vyčerpaná. Na prvé stretnutie s pani Baginovou som teda šla dosť stiesnená, nevedela som si vôbec predstaviť, ako taký rozhovor bude prebiehať. Zo začiatku som len rozprávala o svojich pocitoch a nevedela, čo sa z toho všetkého „vykľuje“. V momente, keď sa ma na konci spýtala, ktorý okamih nášho rozhovoru považujem za kľúčový, mi zrazu akoby svitlo, čo potrebujem konkrétne urobiť, aby som sa posunula v mojej situácii ďalej. A to mi vlialo do srdca novú silu a nádej. Tak neskutočný pokoj a veľkú úľavu som cítila veľmi intenzívne ešte aj ďalšie dva dni. Takže veľká vďaka za vašu pomoc. Všetkým, čo o takomto rozhovore iba uvažujú, ho môžem zo srdca odporučiť. Klobúk dole pred vašou prácou.“

klientka Natália

„K pani Baginovej som prišiel v mimoriadne ťažkom období života. Jednak sme boli s manželkou v odlúčení viac ako pol roka a zároveň som rovnaké obdobie strávil hľadaním nového uplatnenia po 7 rokoch práce v top manažmente. Som veľmi vďačný za pomoc a impulz, ktorý mi koučing s pani Baginovou dal. Postupne som prešiel vnútornou zmenou, ktorá mi umožnila pozerať na vzťah a moju rolu v ňom z inej perspektívy. Verím, že postupnými krokmi sa nám vzťah podarí zachrániť. A mimochodom, tým že som sa zmenil vo vzťahu, utriasol som aj moje ďalšie pracovné pôsobenie.“

klient Bohdan

Povedali o mne

„S Katkou spolupracujem viac než päť rokov. Patrí medzi najskúsenejších kresťanských koučov na Slovensku. Svoje nadšenie pre koučing prejavuje aj tým, že sa aktívne podieľa na výchove ďalších koučov v rámci projektu Family Garden.“

PhDr. Marián Kubeš, CSc., Professional Certified Coach (ICF), Certified Mentor Coach

„Katka prišla do uceleného kurzu Brief Coach Training (ACTP) už ako praktizujúca koučka, absolventka iného kurzu koučovania. Vďaka svojej všímavosti voči dôležitým detailom, a tiež vďaka svojmu svedomitému a zodpovednému prístupu k štúdiu, dokázala do svojho koučovacieho štýlu zabudovať viacero charakteristických prvkov solution-focused brief coachingu. Aj keď sa v praxi stretávala s ťaživými témami, dokázala svoje koučovanie odľahčiť udržiavaním rozhovoru v rovine solution-talku. Svoju pozornosť zameriavala oveľa viac na existujúce zdroje klienta než na zvedomenie toho, čo je „za” problémom. Na konci kurzu odviedla krásny koučovací rozhovor s vlastným rukopisom a na presvedčivej úrovni Professional Certified Coach.“

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), Trainer, Mentor