Mentoring

Je určený kolegom, certifikovaným koučom, za účelom zdokonaľovania ich koučovskej práce.

Ponúkam:

  • Analýzu konkrétnych koučovacích prípadov
  • Rozbor nahrávok koučovacích rozhovorov

Ako:

  • forma realizácie mentoringu – osobne alebo prostredníctvom Skypu
  • priemerná dĺžka mentoringu – 60 až 90 minút
  • cena mentoringu – dohodou