Koučing

Sila otázky je fascinujúca. Účinok správneho počúvania ešte viac. V rozhovoroch s klientmi sa snažím počúvať pozorne, bez hodnotenia či posudzovania. Otázky kladiem iba na základe počutého, nepodsúvam vlastné riešenia, skúsenosti. Ale najmä - bezpodmienečne verím v zdroje človeka sediaceho predo mnou pri nájdení jeho vlastných riešení.

Ponúkam:

  • Životný koučing – životné rozhodnutia, sebarealizácia, osobnostný a kariérny rozvoj
  • Vzťahový koučing – koučing párov (manželia, snúbenci), vzťahy v rodine, vzťahy na pracovisku
  • Tímový koučing – vhodný pre skupiny

Ako:

  • priemerná dĺžka koučovacieho stretnutia – 60 až 90 minút
  • priemerný počet koučovacích stretnutí – 1 až 2 krát mesačne
  • najčastejšia dohoda o dĺžke koučovania – 4 až 6 mesiacov
  • cena koučovacieho rozhovoru – dohodou
  • forma realizácie rozhovoru – osobne, alebo prostredníctvom Skypu