Absolvované vzdelanie

Názov vzdelania Inštitúcia Rozsah
Brief Coaching training SolutionSurfers Slovak Republic 125 hodín
Group and Team Business Coaching Business Coaching College 27 hodín
Manažér ako mentor a kouč ADDA Consultants s.r.o. 48 hodín
Lumina Spark – Psychometrics Methodology Lumina Learning s.r.o. 32 hodín
Kresťanský kouč Poradenské centrum pre rodiny - FAMILY GARDEN 100 hodín
Emócie a Leadership - Workshop s Danom Newbym ADDA Consultants s.r.o. 8 hodín
Emócie a koučing Daniel Newby, PCC 16 hodín
Koučovanie manželských párov PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC 16 hodín
Vzdelávanie v párovom poradenstve Bratislava Counselling Center 60 hodín