Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF)

Vnútorná sloboda, ktorú nemožno človeku do posledného dychu odňať, mu dáva do posledného dychu príležitosť, aby jeho život mal zmysel.

Viktor Frankl